Algemene voorwaarden deelnemer Meedoen in Overbetuwe

Laatste wijziging 18 januari 2024

In gemeente Overbetuwe vinden we dat iedereen gelijk is en gelijke kansen moet hebben. Ook wanneer u minder geld heeft om uit te geven willen we dat u mee kunt doen.

Wij willen graag de belangrijke afspraken vastleggen in begrijpelijke taal. Heeft u vragen? Stel ze gerust!

 1. Definities

  1. Meedoen in Overbetuwe: Een regeling voor inwoners met een laag inkomen van de gemeente Meedoen in Overbetuwe. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid deel te nemen aan activiteiten binnen de gemeenschap.
  2. Doel van Meedoen in Overbetuwe: Inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid geven mee te doen aan maatschappelijke activiteiten.
  3. Deelnemer: Een inwoner van de gemeente Overbetuwe die een aanvraag doet voor Meedoen in Overbetuwe en daarvoor in aanmerking komt.
  4. Aanbieder: Een organisatie (bedrijf, vereniging, stichting, winkel) die één (of meer) product(en) plaatst in onze webwinkel.
  5. Product: Verzamelnaam voor producten, diensten, lidmaatschappen en/of abonnementen die een aanbieder aanbiedt.
  6. Afhaalbewijs: Een bestelbewijs waarmee de deelnemer een product kan afhalen bij de aanbieder. Dit is een waardedocument. Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt de deelnemer het afhaalbewijs per e-mail. Het afhaalbewijs moet geprint of digitaal getoond worden of worden overhandigd aan de aanbieder. De aanbieder gebruikt dit document om de bestelling te controleren.
 2. Meedoen in Overbetuwe

  1. Wij zijn Met Gezond Boerenverstand. Wij verzorgen de uitvoering en digitale ondersteuning van Meedoen in Overbetuwe voor de Gemeente Overbetuwe.
  2. Wij hebben een klantenservice waar iedereen met vragen of opmerkingen terecht kan. E-mail ons via vragen@meedoeninoverbetuwe.nl, bel ons via 033 30 35 466, of chat met ons via de chatoptie op deze website.
  3. Wij proberen e-mails binnen 2 werkdagen te beantwoorden.
  4. Wij zijn telefonisch en per chat bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 12:00 en 13:00 – 17:00 uur.
  5. Wij voelen ons vrij om op basis van de drukte de openingstijden van de helpdesk aan te passen.
 3. Voorwaarden

  1. Om in aanmerking te komen voor Meedoen in Overbetuwe moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
   1. U verblijft rechtmatig in Nederland;
   2. U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Overbetuwe;
   3. U bent 18 jaar of ouder;
   4. U voldoet aan de inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm;
   5. U voldoet aan de inkomens- en vermogensgrens zoals hier aangegeven.
   6. U heeft een kind van de leeftijd 4 jaar tot en met 17 jaar.
 4. Belangrijke datums

  1. U kunt bestellen tot en met 15 december 2024.
  2. U kunt bestellingen afhalen tot en met 22 december 2024.
 5. Aanvragen

  1. Inwoners van de gemeente Overbetuwe kunnen ieder jaar een aanvraag doen voor Meedoen in Overbetuwe.
  2. Bij aanvragen vragen wij om uw BSN, naam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Vanwege een eventuele aanvraag en uitbetaling van een declaratieregeling vragen wij ook uw IBAN rekeningnummer.
  3. Als aanvrager bent u verantwoordelijk voor de aanvraag en een partner en/of kinderen. U bent gemachtigd om namens hen te handelen hierin.
  4. Voor kinderen geldt de leeftijd op de dag van de aanvraag.
  5. U vult het formulier volledig en naar waarheid in.
  6. Na aanvraag ontvangt u van ons een e-mail met daarin een bevestiging dat wij uw aanvraag hebben ontvangen.
  7. Als niet alle benodigde gegevens bekend zijn ontvangt u een e-mail waarin wij aanvullende informatie vragen. Deze gegevens heeft de gemeente nodig voor de beoordeling.
  8. Aanvullende informatie moet u binnen 4 week sturen aan de gemeente Overbetuwe. Per post kan dit op Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst (Postzegel is niet nodig), per e-mail kan dit op e-mailadres info@overbetuwe.nl t.a.v. team Zorg en Inkomen/BB
  9. Gemeente Overbetuwe beoordeelt alle volledige aanmeldingen binnen 8 weken. De gemeente controleert of de aanmelding voldoet aan de voorwaarden.
  10. Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u van ons een e-mail met daarin een bevestiging dat wij uw aanvraag hebben goedgekeurd. U ontvangt ook uw inloggegevens. Bewaar deze zorgvuldig en houdt deze geheim om misbruik te voorkomen.
  11. Na afwijzing van uw aanvraag ontvangt u van ons een e-mail met daarin een bevestiging dat wij uw aanvraag hebben afgewezen.
  12. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit. Dit doet u bij de op de website van gemeente Overbetuwe.
  13. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet of verkeerd invoeren van informatie.
  14. Adreswijzigingen geeft u door aan de gemeente Overbetuwe.
  15. Woont u bij een organisatie of instelling (of valt u onder hun verantwoordelijkheid)? Dan kunt u zelfstandig een aanvraag doen. Ook kan dit via een persoon binnen deze organisatie of instelling, die hiervoor gemachtigd is door de aanvraag.
  16. In verband met de privacy van de deelnemers worden persoonsgegeven niet aan derden verstrekt. Als iemand (bijvoorbeeld een ouder, kind, ander familielid of mentor) de deelnemer ondersteunt en de inloggegevens wil ontvangen, dan is hiervoor schriftelijk toestemming nodig van de deelnemer.
 6. Punten

  1. Na goedkeuring ontvangt u digitale punten die u kunt besteden aan producten in de webwinkel. Ook kunt u regelingen aanvragen als u hiervoor in aanmerking komt.
  2. Uw punten zijn geldig tot en met 15 december 2024. Deze kunnen niet worden meegenomen naar volgend jaar. Na deze datum vervallen alle punten.
  3. U kunt alleen in uitzonderingsgevallen punten overdragen van ouder aan een kind.
 7. Bestellingen

  1. Als u een bestelling heeft geplaatst in de webwinkel ontvangt u van ons een afhaalbewijs per e-mail. Het afhaalbewijs is te allen tijde te downloaden in uw account. Let op: Als u heeft gekozen voor verzending van de bestelling ontvangt u alleen een bestelbevestiging.
  2. Alle bestellingen zijn persoonsgebonden en mogen niet onderling ingewisseld worden voor geld en ook niet worden doorverkocht aan derden.
  3. Annuleren van bestellingen is niet mogelijk.
  4. Versturen van bestellingen is mogelijk als de aanbieder daarvoor heeft gekozen. Als de bestelling kan worden opgestuurd staat dit aangegeven. Over verzendingen wordt mogelijk verzendkosten gerekend. De verzendkosten worden van het puntentotaal afgeschreven.
  5. Versturen van een bestelling doet de aanbieder uiterlijk 3 weken na de besteldatum.
  6. Bestellingen kunnen na 5 dagen worden opgehaald bij de aanbieder. Bij het afhalen neemt u altijd het afhaalbewijs mee. Deze kan geprint of digitaal getoond worden.
  7. Afspraken over de bestelling gaat altijd in overleg met de aanbieder.
  8. Als een bestelling niet meer leverbaar is, dan maakt de aanbieder zelf nieuwe afspraken met jou.
  9. Op alle producten gelden de (garantie)voorwaarden die de aanbieder hanteert.
 8. Aanvullende regelingen

  1. Aanvullende regelingen hebben hun eigen voorwaarden. Deze staan altijd bij de betreffende regeling genoemd.
  2. Het is afhankelijk van uw gezinssamenstelling en leeftijd van uw kind(eren), welke regelingen u kunt aanvragen.
  3. De gemeente beoordeelt aanvragen voor aanvullende regelingen binnen 8 weken.
  4. Alle aanvragen voor een aanvullende regeling kunt u bekijken in uw account.
 9. Misbruik

  1. Bestellingen zijn persoonsgebonden. Wij zien het doorverkopen en inwisselen van bestellingen voor geld als misbruik van Meedoen in Overbetuwe. Als u signalen ontvangt van mogelijk misbruik dan moet u dit melden via vragen@meedoeninoverbetuwe.nl.
  2. Bij constatering van misbruik, kan de Gemeente uw punten innemen en uitsluiten van Meedoen in Overbetuwe voor minimaal een jaar.
 10. Conflictsituaties

  1. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van een dienst, activiteit, lidmaatschap of abonnement.
  2. De Gemeente Overbetuwe treedt op als bemiddelaar in conflictsituaties.
 11. Klachten

  1. Als u ontevreden bent over Meedoen in Overbetuwe kan u een klacht indienen. Wij nemen klachten serieus en behandelen klachten zorgvuldig.
  2. U kunt een klacht indienen door contact op te nemen met onze helpdesk via vragen@meedoeninoverbetuwe.nl.
 12. Privacy

  1. Wij behandelen persoonsgegevens overeenkomstig met de AVG. Dit leggen wij uit in ons privacybeleid.
  2. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.
  3. Wij hebben verwerkersovereenkomsten met alle derde partijen.
  4. Wij verwachten dat aanbieders zich ook aan de verplichtingen uit de AVG en de toepasselijke wet- en regelgeving houden.
 13. Geldigheid

  1. Deze algemene voorwaarden kunnen eens per jaar worden aangepast.
  2. Alleen de laatste versie van de algemene voorwaarden is geldend.