Gezond Verzekerd

Collectieve Zorgverzekering Minima

In Nederland is een zorgverzekering wettelijk verplicht. Heeft u een laag inkomen, dan is de maandelijkse premie voor de zorgverzekering best een zware last. Voor deze mensen heeft de gemeente Overbetuwe speciale afspraken over een voordelige zorgverzekering gemaakt met Menzis.

Voordelen van deze zorgverzekering:

  • Uw gemeente betaalt een deel van uw premie.
  • U krijgt méér zorg voor minder geld.
  • Er is geen medische selectie.
  • Deze verzekering vergoedt veel meer medische kosten dan andere zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld een extra vergoeding voor uw bril, tandartskosten en eigen bijdrage Wmo maatwerkvoorzieningen.
  • De premie voor deze zorgverzekering is voordelig, omdat de verzekeraar een korting geeft en de gemeente een deel van de premie betaalt.

Kom ik in aanmerking?

U komt in aanmerking voor deze zorgverzekering, als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de netto bijstandsnorm en u niet te veel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag.

Aanmelden

Ga naar gezondverzekerd.nl/overbetuwe/. Kies een pakket en vul uw gegevens in.

Dankzij Meedoen heb ik een goede en betaalbare zorgverzekering wat zeer belangrijk is voor de zorg die ik nodig heb vanwege MS. 

Marieke van Noordenburg

inwoner