Vraag & antwoord deelnemers

Bent u aanbieder? Bekijk dan hier vraag & antwoord voor aanbieders.
Vul uw vraag in en er wordt automatisch voor u gezocht in vraag & antwoord.

 • Geen items gevonden
 • Algemeen

 • U heeft recht op deelname als u 18 jaar of ouder bent en uw (gezamenlijk) inkomen (werk of uitkering) niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. De geldende bijstandsnorm voor het aanvragen van Meedoen in Overbetuwe is:

  18 tot en met 20 jaar100%120%
  Alleenstaand€ 246,79€ 296,15
  Alleenstaande ouder€ 246,79€ 296,15
  Gehuwd€ 779,21€ 935,05
  21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd100%120%
  Alleenstaand€ 999,70€ 1.199,64
  Alleenstaande ouder€ 978,90€ 1.199,64
  Gehuwd€ 1.428,14€ 1.713,77
  Vanaf pensioengerechtigde leeftijd 100%120%
  Alleenstaand€ 1.117,44€ 1.340,93
  Alleenstaande ouder€ 1.117,44€ 1.340,93
  Gehuwd€ 1.514,70€ 1.817,64

   

 • Wij benaderen het hele jaar door verschillende aanbieders. Het kan zijn dat uw vereniging/zwemschool/muziekschool nog niet is benaderd.

  Wij kunnen de betreffende aanbieder voor u benaderen. Graag horen wij om welke aanbieder het gaat zodat wij contact op kunnen nemen. Neem hiervoor contact op met de klantenservice.

 • Volwassenen krijgen na toekenning van de Meedoenregeling 450 punten om te besteden in de webwinkel van Meedoen in Overbetuwe. Thuiswonende minderjarige kinderen vanaf 4 jaar krijgen 600 punten om te besteden in de webwinkel van Meedoen in Overbetuwe. Dit geldt voor alle goedgekeurde aanvragen.

 • Ja, dat kan. U kunt via het onderdeel “Mijn gezin” in “Mijn account” punten overdragen aan uw kind(eren). De puntenoverdracht wordt direct verwerkt.

 • Nee, dit is helaas niet mogelijk. Alle punten zijn tot en met 20 december 2020 te besteden.

 • Nee, het is niet mogelijk om declaraties in te dienen. Indien uw vereniging al meedoet aan het Meedoen in Overbetuwe dan kunt u met de besteedbare punten hier gebruik van maken. Doet uw vereniging niet mee? Wellicht kan de vereniging zich aanmelden als aanbieder.

 • Meer informatie over Sjors Sportief vindt u hier: https://meedoeninoverbetuwe.nl/regelingen/sjors-sportief/. Het totale aanbod van Sjors Sportief bekijkt u op de website van Sjors Sportief.

 • U heeft recht op deelname als u 18 jaar of ouder bent en uw (gezamenlijk) inkomen (werk of uitkering) niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. De geldende bijstandsnorm voor het aanvragen van Meedoen in Overbetuwe vindt u hier: https://meedoeninoverbetuwe.nl/faq/wat-is-de-geldende-bijstandsnorm-voor-het-aanvragen-van-de-meedoenregeling/.

 • U kunt uw telefoonnummer en e-mailadres aanpassen via het onderdeel “Mijn gegevens” in “Mijn account”. Naar dit e-mailadres versturen wij alle communicatie over uw aanvragen en bestellingen.

 • Hier vindt u meer informatie over de Collectieve Zorgverzekering Minima. Om u direct aan te melden gaat u naar gezondverzekerd.nl/overbetuwe/.

 • Voor vragen kunt u terecht bij onze klantenservice. De klantenservice is te bereiken via e-mail (vragen@meedoeninoverbetuwe.nl), via chat en telefonisch op 085 - 80 81 280.

  De klantenservice is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 – 12.00 en 13.00 – 17.00 uur.

 • Als u een account heeft voor Meedoen in Overbetuwe krijgt u voor uw kinderen vanaf 4 jaar tot en met 17 jaar, 600 punten om te besteden in de webwinkel.

 • Als uw IBAN-nummer niet klopt kunt u een e-mail sturen naar vragen@meedoeninoverbetuwe.nl met hierin de volgende informatie:

  • geboortedatum
  • postcode
  • huisnummer
  • oude IBAN-nummer
  • nieuwe IBAN-nummer

  Wij zullen uw IBAN-nummer dan aanpassen.

 • E-mails worden altijd verstuurd vanaf het e-mailadres helpdesk@meedoeninoverbetuwe.nl.

 • Als uw aanvraag is toegekend ontvangt u geen pasje. Via uw e-mailadres ontvangt u inloggegevens waarmee u toegang krijgt tot een account bij Meedoen in Overbetuwe.

 • Onder de Gelrepasregeling werd na toekenning niet meer jaarlijks gecontroleerd of er nog recht op de voorziening bestond. Als u een aanvraag voor de Meedoenregeling heeft ingediend (en u was in 2019 Gelrepashouder) kan het zijn dat u toch gevraagd wordt (op basis van steekproeven) om informatie aan te leveren, waaruit blijkt dat u voldoet aan de criteria voor toelating. We vragen deze informatie, om ervoor te zorgen dat we het beschikbare geld ook besteden aan de mensen waarvoor we de regeling bedoeld hebben.

 • Excuses voor het ongemak. De snelste manier om inlogcodes te krijgen is het indienen van een aanvraag. Dit kan hier: https://meedoeninoverbetuwe.nl/deelnemer/aanvragen/

  Na de aanvraag ontvangt u een zaaknummer. Omdat u al zo lang wacht op toegang tot de webwinkel van de Meedoenregeling adviseren wij u meteen dit zaaknummer te mailen naar: bijzonderebijstand@overbetuwe.nl met het verzoek om uw aanvraag te behandelen.

 • Studenten komen niet in aanmerking voor de Meedoenregeling tenzij, zij alleenstaande ouder zijn.

 • Aanvragen

 • U heeft recht op deelname als uw (gezamenlijk) inkomen (werk of uitkering) niet hoger is dan 120% van de geldende bijstandsnorm. Denkt u dat u in aanmerking komt voor Meedoen in Overbetuwe? Dien dan hier uw aanvraag in: vraag aan.

  Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u de inloggegevens voor deze webwinkel.

 • Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente Overbetuwe? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt online bezwaar maken met uw Digid.

  Voorwaarden
  Zorg ervoor dat u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit (datum verzending van de e-mail) bezwaar maakt. De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Moet een commissie naar uw bezwaarschrift kijken? Dan is de periode 12 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  In uw bezwaarschrift moet u vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u bezwaar maakt;
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt;
  • waarom u bezwaar maakt;
  • uw handtekening;
  • graag uw (mobiele) telefoonnummer.

  Vergeet niet om een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt mee te sturen.

  Voor meer informatie zie:
  https://www.overbetuwe.nl/Gemeente_info/Klachten_en_bezwaren/Bezwaar_en_beroep/Bezwaar_maken

 • Ja dit kan. Kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunnen gebruik maken van de regeling Zwemdiploma A (zwemles met diploma A garantie) bij zwembad de Helster, Schubertstraat 1, 6661 AW Elst. Dit is inclusief inschrijfgeld, eenmaal per week zwemles en diplomazwemmen.

  Voorwaarden:

  • Uw kind heeft nog geen zwemdiploma A.
 • Als uw familie later dan u naar Nederland is overgekomen, kunt u hen via “Mijn gezin” in “Mijn account” toevoegen.

 • De gemeente Overbetuwe kan uw aanvraag om verschillende redenen afwijzen:

  • Uw inkomen voldoet niet aan aan de inkomenstoets.
  • U staat volgens onze gegevens niet geregistreerd op het adres van de aanvraag.

  U ontvangt hiervan altijd een bericht op uw e-mailadres. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.

 • U ontvangt per e-mail een bevestiging zodra uw aanvraag is behandeld door de gemeente Overbetuwe. Wanneer de aanvraag is afgewezen ontvangt u de reden van afwijzing per e-mail. De gemeente Overbetuwe zal binnen 8 werkweken uw aanvraag in behandeling nemen.

 • Stap 1 – Ga naar ‘Mijn gezin
  U bent ingelogd en komt op de ‘Mijn account’ pagina terecht. Hier kiest u onder het kopje ‘Snel naar’ voor het kopje ‘Mijn gezin’.

  Stap 2 – Klik op de knop ‘Voeg gezinslid toe‘.
  U krijgt een overzicht van uw gezin te zien met alle gezinsleden die bij ons bekend zijn. Om een extra gezinslid toe te voegen klikt u op de knop ‘Voeg gezinslid toe’. Dit gezinslid moet wonen en ingeschreven staan op uw adres. Daarnaast moet de partner minimaal 18 jaar zijn en mag een kind niet ouder zijn dan 17 jaar. Vanaf 18 jaar kan een gezinslid zelf een aanvraag doen voor Meedoen in Overbetuwe.

  Stap 3 – Kies de rol van uw gezinslid
  U kiest hier of u uw partner of een kind aan wilt melden. Dit doet u door de juiste optie uit de lijst te kiezen. Er laadt vervolgens een nieuw veld.

  Stap 4 – Voer het BSN-nummer van uw gezinslid in
  U vindt het BSN-nummer op het identiteitsbewijs van uw gezinslid. Voer dit nummer in en klik op de knop ‘Controleer BSN’.

  Stap 5 – Vul de gegevens aan
  Als het BSN-nummer niet bekend is dan vragen wij om de aanmelding van uw gezinslid af te kunnen ronden om de naam, het geslacht en de geboortedatum van het gezinslid.

  Stap 6 – Klik op de knop ‘Aanvragen’
  Als u alle gegevens ingevoerd hebt klikt u op de knop ‘Aanvragen’ om uw aanvraag in te dienen. Uw aanvraag wordt binnen 8 weken beoordeeld.

 • De gemeente vraagt naar bewijsstukken van al uw inkomsten over de afgelopen maand. Hierbij kunt u denken aan loonstroken en inkomensspecificaties. Huurtoeslagen en zorgtoeslagen vallen niet onder het inkomen.

  Als u een AOW uitkering heeft dan kunt u een bankafschrift van de bijschrijving opsturen.

 • Nee, dit kan helaas niet.

 • Wanneer uw identiteitsbewijs is verlopen mag u deze toch gebruiken bij uw aanvraag.

 • Nee, dit is helaas nog niet mogelijk. Als u minderjarig bent en hier informatie over wilt, kunt u een e-mail sturen naar vragen@meedoeninoverbetuwe.nl met hierin de volgende informatie:

  • BSN,
  • Naam, adres en woonplaats,
  • Geboortedatum
  • E-mailadres.

  Zodra er dan meer over bekend is, zullen wij u hierover informeren.

 • Heeft u een aanvraag ingediend, maar heeft u bericht ontvangen dat de gemeente nog niet al uw informatie heeft? Dan moet u eerst de aanvullende informatie aanleveren.

  U kunt de aanvullende informatie op 3 manieren aanleveren:

  • per e-mail aan info@overbetuwe.nl t.a.v. team Zorg en Inkomen/BB;
  • inleveren bij het Ambtshuis, Dorpsstraat 8, 6661 EK Elst;
  • opsturen naar Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst (postzegel is niet nodig).

  U moet de aanvullende informatie binnen 4 weken aanleveren.

 • De gemeente Overbetuwe beoordeelt volledige aanvragen binnen acht weken.

 • U heeft recht op deelname als u 18 jaar of ouder bent en uw (gezamenlijk) inkomen (werk of uitkering) niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.

  Denkt u dat u recht heeft op deelname? U kunt hier een aanvraag indienen.

 • Als u zich aanmeldt voor Meedoen in Overbetuwe controleert de gemeente Overbetuwe uw gegevens. Er wordt gecontroleerd of u woonachtig bent in Overbetuwe en of u voldoet aan de inkomenstoets.

  Zodra uw aanvraag is behandeld wordt het burgerservicenummer (BSN) weer verwijderd, deze wordt dus niet bewaard.

 • Als u bent ingelogd kunt via het onderdeel “Mijn gezin” in “Mijn account” uw partner en/of kind(eren) toevoegen.

  In alle andere gevallen kunt u contact opnemen met de klantenservice.

 • Aanvragen voor het toevoegen van een gezinslid worden door de gemeente Overbetuwe binnen 8 weken beoordeeld.

 • U kunt bij uw aanvraag direct uw partner en kinderen aanmelden. Daarmee krijgt u een familieaccount en kunt u na goedkeuring van de aanvraag gebruik maken van Meedoen in Overbetuwe.

 • U kunt een nieuwe aanvraag indienen.

  Mogelijk heeft u eerder een bericht ontvangen dat de gemeente aanvullende informatie nodig heeft om uw aanvraag te beoordelen. Als u deze informatie niet op tijd heeft ingediend dan wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld. In dat geval kunt u een nieuwe aanvraag indienen.

 • Inloggen

 • Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u een e-mail van Meedoen in Overbetuwe. In deze e-mail staan een inloglink en een gebruikersnaam met wachtwoord. Door te klikken op de inloglink wordt u automatisch ingelogd op uw account. Natuurlijk kunt u ook inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

  U kunt ook een nieuwe inloglink aanvragen.

 • U kunt inloggen met een inloglink. Als u bent ingelogd kunt u via het onderdeel “Mijn gegevens” in “Mijn account” een nieuw wachtwoord instellen.

  Als u ook geen inloglink heeft dan kunt u een nieuwe inloglink aanvragen. Deze wordt direct per e-mail verzonden als het e-mailadres bekend is bij Meedoen in Overbetuwe.

 • Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u een e-mail van Meedoen in Overbetuwe. In deze e-mail staat een inloglink en een gebruikersnaam met wachtwoord waarmee u kunt inloggen.

 • Een inloglink is een link waarmee u kunt inloggen op Meedoen in Overbetuwe zonder dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig heeft. Door te klikken op de link wordt u automatisch ingelogd op uw account. U ontvangt de inloglink altijd per e-mail op het opgegeven e-mailadres nadat uw aanvraag is goedgekeurd.

  U kunt ook een nieuwe inloglink aanvragen.

 • Nee, het is niet mogelijk om uw gebruikersnaam te wijzigen.

 • Bestellen

 • Het kledingpakket kan eenmaal per thuiswonend kind (van 4 jaar en ouder), per kalenderjaar besteld worden.

 • Nee, dat is helaas niet mogelijk. Dankzij het uitgebreide aanbod van lokale en regionale aanbieders en een nauwkeurige selectie van producten is er voor iedereen wat wils.

 • Als u bent ingelogd op Meedoen in Overbetuwe kunt u via uw account naar de webwinkel gaan. Bent u ingelogd via een laptop, dan ziet u links bovenin de pagina een overzicht van de personen in uw gezin en kunt u kiezen voor wie u producten gaat bestellen. Bent u ingelogd via een smartphone, dan ziet u onderaan de pagina een overzicht van de personen in uw gezin.

 • Nee, aanbieders hebben gedurende het hele jaar de mogelijkheid om zich aan te melden en producten toe te voegen of te wijzigen. Hierdoor kan het aanbod wijzigen.

 • Uw punten blijven geldig tot en met 20 december 2020. Hierna komen deze te vervallen.

 • U kunt dit helaas niet zelf aangeven. De kledingpakketten worden zorgvuldig samengesteld door stichting STOP kinderarmoede en bevatten minimaal 4 stuks nieuwe kleding, 1 paar nieuwe schoenen en 2 leuke cadeautjes in de vorm van speelgoed.

 • Nee, extra punten bijkopen is helaas niet mogelijk. Het is wel mogelijk om punten van een ouder aan een kind te geven.

 • Ja, u moet een account hebben om een product te bestellen in de webwinkel van Meedoen in Overbetuwe.

 • Nee, dat is helaas niet mogelijk.

 • Het winter kledingpakket is te bestellen van 1 september tot 1 maart.

 • Als u bent ingelogd via een laptop ziet u in de webwinkel aan de linkerkant hoeveel punten ieder gezinslid heeft. Bent u ingelogd via een mobiel dan kunt u in de webwinkel onderaan de pagina zien hoeveel punten ieder gezinslid heeft.

 • Nee, dat hoeft niet. Bestellen kan bij meerdere aanbieders en kan gedurende het hele kalenderjaar.

 • Nee, bestellingen worden standaard afgehaald bij de aanbieder. Daarom zijn de getoonde prijzen exclusief verzendkosten. Als het product opgestuurd kan worden, staat dit aangegeven bij het product. Let op: Het versturen van producten kan extra kosten met zich meebrengen. Verzendkosten worden betaald met punten.

 • Het zomer kledingpakket is te bestellen van 1 maart tot 1 september.

 • Op Meedoen in Overbetuwe kunt u geen producten bestellen voor uw kind(eren) jonger dan 4 jaar.

 • Na het bestellen van een product krijgt u per e-mail een bestelbevestiging. Als het product moet worden afgehaald ontvangt u het afhaalbewijs als bijlage in deze e-mail.

 • Ja, dat is mogelijk. Zolang uw budget toereikend is kunt u producten bestellen. Bestellen kan van meerdere aanbieders en kan het hele kalenderjaar.

 • Nee, bestellingen kunnen niet worden geannuleerd.

 • Wanneer er is gekozen voor het verzenden van een bestelling moet de aanbieder de bestelling verzenden binnen 3 weken na de besteldatum.

 • U kunt punten van volwassenen (hoofdaanvrager en partner) geven aan kinderen. Dit kan via het onderdeel “Mijn gezin” in “Mijn account”. Punten kunnen alleen worden overgedragen aan kinderen die in uw account staan.

  Punten overdragen van een kind naar een volwassene is niet mogelijk. Punten overdragen van een kind naar een kind is niet mogelijk.

 • Hoewel bestellingen standaard afgehaald moeten worden bij de aanbieder, kunnen aanbieders per product aangeven of ze het product kunnen en willen verzenden. Als het product opgestuurd kan worden, staat dit aangegeven bij het product. Let op: Het versturen van producten kan extra kosten met zich meebrengen. Verzendkosten worden betaald met punten.

  Als er is gekozen voor verzending worden bestellingen binnen 3 weken verzonden.

 • Bestellen is mogelijk tot en met 20 december 2020. Afhalen is mogelijk tot en met 27 december 2020.

 • Als u bent ingelogd kunt u via het onderdeel “Mijn aanvragen” in “Mijn account” alle bestellingen bekijken. U vindt hier ook aanvragen voor aanvullende regelingen.

 • Afhalen

 • U kunt het afhaalbewijs ook digitaal tonen, bijvoorbeeld op uw telefoon. Wanneer dit ook niet mogelijk is, kunt u printen bij uw dichtstbijzijnde bibliotheek.

 • Een afhaalbewijs is het waardedocument waarop de bestelling staat. Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt u het afhaalbewijs per e-mail. Het afhaalbewijs kunt u uitprinten en overhandigen aan de aanbieder of op uw mobiel of tablet laten zien aan de aanbieder. De aanbieder gebruikt dit document om uw bestelling te controleren. Alle bestellingen moeten uiterlijk op 27 december 2020 afgehaald worden.

 • Het afhaalbewijs is geldig tot en met 27 december 2020. Haalt u uw bestelling niet op tijd op, dan is uw afhaalbewijs niet meer te gebruiken.

 • Ja, dat kan. U kunt het e-mailbericht met daarin het afhaalbewijs op uw mobiel of tablet laten zien aan de aanbieder. Die kan dan controleren of u recht heeft op het bestelde product.

 • U kunt het afhaalbewijs van uw bestelling bekijken en downloaden via het onderdeel “Mijn aanvragen” in “Mijn Account”.

 • Dit verschilt per aanbieder. Op uw afhaalbewijs staat vermeld wanneer u de producten kunt afhalen. Bent u er niet zeker van, neem dan eerst contact op met de betreffende aanbieder.

 • Aankopen

 • Nee, dat is helaas niet mogelijk. U kunt het betreffende lidmaatschap afnemen voor de eerstvolgende periode. Stem dit ook af met de vereniging.

 • Dit ligt aan de aanbieder. Neem contact op met de aanbieder waar u een lidmaatschap of abonnement heeft besteld en spreek dit met hen af.

 • Op alle producten, lidmaatschappen en abonnementen gelden de (garantie)voorwaarden die de aanbieder hanteert. Deze voorwaarden zijn identiek aan een ‘normale’ aankoop.

Staat uw vraag er niet tussen?

Is uw vraag hierboven niet beantwoord? Neem dan contact met ons op.