Hoe kan ik een aanvraag indienen?

U heeft recht op deelname als u 18 jaar of ouder bent en uw (gezamenlijk) inkomen (werk of uitkering) niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Denkt u dat u recht heeft op deelname? U kunt hier een aanvraag indienen.