Ik ben afgewezen, hoe kan ik bezwaar maken?

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente Overbetuwe? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt online bezwaar maken met uw Digid.

Voorwaarden

Zorg ervoor dat u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit (datum verzending van de e-mail) bezwaar maakt. De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Moet een commissie naar uw bezwaarschrift kijken? Dan is de periode 12 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

In uw bezwaarschrift moet u vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u bezwaar maakt;
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt;
  • waarom u bezwaar maakt;
  • uw handtekening;
  • graag uw (mobiele) telefoonnummer.

Vergeet niet om een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt mee te sturen.

Voor meer informatie zie: https://www.overbetuwe.nl/Gemeente_info/Klachten_en_bezwaren/Bezwaar_maken_tegen_besluit_gemeente