Mijn aanvraag is buiten behandeling gesteld, wat moet ik nu doen?

U kunt een nieuwe aanvraag indienen.

Mogelijk heeft u eerder een bericht ontvangen dat de gemeente aanvullende informatie nodig heeft om uw aanvraag te beoordelen. Als u deze informatie niet op tijd heeft ingediend dan wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld. In dat geval kunt u een nieuwe aanvraag indienen.