Wanneer wordt mijn aanvraag beoordeeld?

De gemeente Overbetuwe beoordeelt volledige aanvragen binnen acht weken.